De Stichting Vrienden van de Stompe Toren

De stichting

Doelstellingen en middelen

Dit doel wordt onder meer verwezenlijkt door:

 • geven van bekendheid aan de historische waarde van het 17e eeuwse kerkgebouw
 • in brede kring belangstelling wekken voor het bijdragen in het onderhoud van het monument
 • bieden van accommodatie voor culturele activiteiten zoals zanguitvoeringen,tentoonstellingen, exposities etc.
 • openstellen van het kerkgebouw op regelmatige tijden voor belangstellende
 • afstemmen op andere toeristische activiteiten in de Schermer (gem. Alkmaar)
 • geven van naamsbekendheid aan de stichting
 • instandhouden van het kerkgebouw en het interieur

 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • subsidies en donaties
 • schenkingen, erfstellingen en legaten
 • het ontvangen van giften bij openstellingen, uitvoeringen, concerten en dergelijke
 • het bedingen van royalty’s bij tentoonstellingen en exposities
 • giften ontstaan uit de verkoop van consumpties, snuisterijen, souvenirs en drukwerken
 • verhuur van het gebouw aan derden
 • alle andere verkrijgingen van baten.

 foto aangelichte kerk

Samenstelling bestuur:

vacant  - voorzitter
Mevr. L.H. Aalderink-Groenheijde (Louk) – secretariaat, PR en exposities
Dhr. M.R. van Splunter (Rob) - penningmeester
Mevr. C.M.J. Wester (Tineke) - algemeen bestuurslid, exposities
Mevr. F. Fenijn (Feit) gastvrouw coördinatie.
Dhr. W.van der Krogt (Willem) - technisch adviseur
Dhr. A. W. Fritzsche (Arwim) - adviseur

De Stichting is op opgericht 17 april 2003 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37106799

 

 

 

Evenementen

Met als doelstelling het verfraaien van het gebouw, organiseren wij met veel enthousiasme verschillende evenementen in de kerk. Hierbij verheugen wij ons op muzikale en vocale optredens, boekenmarkt, vriendenborrel etc.
Graag komen wij in contact met gegadigden.

evenementen 1

Meer informatie over evenementen in de kerk van Stompetoren kunt u vinden in onze agenda  >>>

Exposities

In de zomermaanden organiseren wij maandelijks wisselende exposities, waarbij wij podium bieden aan zowel beginnende kunstenaars als aan kunstenaars die hun sporen in de kunstwereld al hebben verdiend.
Wij mogen ons altijd verheugen op een gevarieerd aanbod, zoals beeldhouwen, keramiek, schilderijen (aquarel, olieverf, etc.) fotografie etc.
Graag komen wij in contact met gegadigden.

expositis 3

Meer informatie over Exposities in de kerk van Stompetoren kunt u vinden in onze agenda  >>>