Restauratie 1950 - 1955

In 1937 wordt de toestand van het kerkgebouw vastgelegd. De fundatie is goed maar een aantal contreforts (steunberen) vertoont sterke zetscheuren.

Meerdere ramen zijn dichtgemetseld.nHet dak is twee jaar eerder gerenoveerd, maar de sporen van oude lekkages zijn duidelijk aanwezig. De kerkvloer is verzakt. Het onderste deel van de toren is in goede staat, maar het bovenste deel (zes meter) is in zeer slechte staat en moet hersteld worden.
Getracht wordt het geld voor de restauratie los te peuteren bij de gemeente (toen Oterleek), provincie en rijk, maar het lukt niet om voor de Tweede Wereldoorlog de zaken rond te krijgen.

interieur kerk 3 toegang kerk


Na de oorlog wordt de draad weer opgepakt, wat na veel vijven en zessen resulteert in de kostenverdeling: 60% voor het rijk, 15% voor de provincie, 15% voor de gemeente en 10% voor de kerk. De architect van de restauratie is vanaf het begin (1946) Knijtijzer uit Amsterdam.

Als eerste is de toren aan de beurt. De aannemer Prett uit Oostzaan krijgt op 9 augustus 1951 de opdracht het werk uit te voeren.

De kerkvoogdij laat op 22 oktober 1951 weten dat de geplande drie wijzerwerken met electrisch uurwerk niet aangebracht worden omdat er geen geld voor is. Het oude uit 1906 stammende uurwerk wordt teruggeplaatst met alleen aan de noordkant een wijzerwerk.

In een brief van 9 februari 1952 laat de architect weten dat de restauratie van de toren haar voltooiing nadert. Hij waarschuwt bij die gelegenheid dat de kerk in ernstig verval is. Met name worden genoemd de gemetselde steunberen en de uitgebreide scheurvorming in het metselwerk. Ook de kap is er slecht aan toe.

foto restauratie gevel 1950 1955Hij schrijft een bestek gedateerd 15 maart 1926.
Tijdens de restauratie worden gevonden: oude ‘montants’, enig glasinlood en goten waarin brugstaven hebben gezeten. Besloten wordt de geprojecteerde houten raamkozijnen te laten vervallen en de constructie te maken volgens de te voorschijn gekomen gegevens. Vijf ramen die geheel, en twee die gedeeltelijk dichtgemetseld zijn, worden weer ramen met glas.
Het noordportaal onder het tweede raam vanaf het westen van het schip wordt gesloopt en de deur verplaatst naar onder het eerste raam. Het koor wordt verhoogd. Het orgel wordt verplaatst van het koor naar de westwand van het schip, dus tegen de toren. De preekstoel gaat van de zuidelijke zijbeuk naar het koor. De banken met luifel worden verplaatst van de achterwand van de noordelijke zijbeuk naar de zijwanden van het koor.
Geïnstalleerd worden 180 electrische kerkstoven en ook één op de kansel.
De kerk wordt feestelijk in gebruik genomen op 6 april 1955.

 

Evenementen

Met als doelstelling het verfraaien van het gebouw, organiseren wij met veel enthousiasme verschillende evenementen in de kerk. Hierbij verheugen wij ons op muzikale en vocale optredens, boekenmarkt, vriendenborrel etc.
Graag komen wij in contact met gegadigden.

evenementen 1

Meer informatie over evenementen in de kerk van Stompetoren kunt u vinden in onze agenda  >>>

Exposities

In de zomermaanden organiseren wij maandelijks wisselende exposities, waarbij wij podium bieden aan zowel beginnende kunstenaars als aan kunstenaars die hun sporen in de kunstwereld al hebben verdiend.
Wij mogen ons altijd verheugen op een gevarieerd aanbod, zoals beeldhouwen, keramiek, schilderijen (aquarel, olieverf, etc.) fotografie etc.
Graag komen wij in contact met gegadigden.

expositis 3

Meer informatie over Exposities in de kerk van Stompetoren kunt u vinden in onze agenda  >>>