Geschiedenis Kerk

In 1662, bijna 30 jaar na het droogvallen van de Schermer, wordt door het polderbestuur besloten bij de Oterleker-brug over de Noordervaart een kerk te bouwen.
De architect Pieter Post wordt betaald “int teijkenen van eenige desseinen (ontwerptekeningen) van kercken te emploijeren tot opbouwinge van een kerck in de Schermeer”. Het werk wordt aangenomen door Jacob Hendriksen, molenmaker/timmerman te Alkmaar. Het bestek is bewaard gebleven, maar de bijbehorende tekeningen zijn helaas niet gevonden.
Het eerste artikel van het bestek luidt: "In den eersten sal de kerck lanck sijn oost en west aen hondert voete buijtenwerks en wijdt een en dartich voet en het kruijs suijd en noord lanck acht en vijftich voete wijdt dartich voet alles buijtenwercks, het oost eijnt int acht kant volgens de teijckeninge daer van sijnde". Deze maten zijn exact gelijk aan die van de gebouwde kerk als gerekend wordt met een voet van 29,0 cm, zoals die voor Schermerhorn in 1629 was vastgesteld. De toren krijgt volgens het ontwerp geen spits en zou als vuurtoren gebruikt kunnen worden. Gebruik als vuurtoren heeft echter geen zin omdat de kerk niet aan de kust ligt. De “beeltsnijder” Joris de Vlieger wordt in ca. 1667 betaald voor zijn werk aan de preekstoel en de timmerman Claes Dirxs kreeg betaald voor de door hem vervaardigde herenbank.

tekening kerkDe kerk is gebouwd in 1663 en ingewijd in 1664, dertig jaar na de drooglegging van de Schermeer. De architect is bouwmeester Pieter Post, leerling van Jacob van Campen. Op 3 Juli 1662 is de bouw voor ƒ 20.600,-- opgedragen aan Jacob Heyndrix, meester molenmaker te Alkmaar. De toren is altijd stomp geweest. Ook deze kerk had aanvankelijk gebrandschilderde ramen, geschonken door verschillende steden en waterschappen. Niet bekend is wanneer de ramen zijn verdwenen en waarom.
In 1860 wordt het bestek geschreven en een tekening gemaakt voor een consistoriekamer aan de zuidzijde van de kerk. Deze wordt echter niet zo precies gebouwd als op die tekening staat aangegeven.

De kerk heeft in 1950 tot 1955 een grote restauratie ondergaan, waarbij de huidige indeling tot stand is gekomen.
De laatste grote “onderhoudsbeurt” is uitgevoerd in 1985 ten bedrage van ƒ 190.000,--.

 

 

 

Evenementen

Met als doelstelling het verfraaien van het gebouw, organiseren wij met veel enthousiasme verschillende evenementen in de kerk. Hierbij verheugen wij ons op muzikale en vocale optredens, boekenmarkt, vriendenborrel etc.
Graag komen wij in contact met gegadigden.

evenementen 1

Meer informatie over evenementen in de kerk van Stompetoren kunt u vinden in onze agenda  >>>

Exposities

In de zomermaanden organiseren wij maandelijks wisselende exposities, waarbij wij podium bieden aan zowel beginnende kunstenaars als aan kunstenaars die hun sporen in de kunstwereld al hebben verdiend.
Wij mogen ons altijd verheugen op een gevarieerd aanbod, zoals beeldhouwen, keramiek, schilderijen (aquarel, olieverf, etc.) fotografie etc.
Graag komen wij in contact met gegadigden.

expositis 3

Meer informatie over Exposities in de kerk van Stompetoren kunt u vinden in onze agenda  >>>